Chúng ta đang ở đây, lúc này. Xa hơn thế, ...


Chúng ta đang ở đây, lúc này. Xa hơn thế, tất cả tri thức của con người đều chỉ là ảo mộng.
-
We are here and it is now. Further than that all human knowledge is moonshine.

Henry Louis Mencken

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tri thức

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 12/9/1880
Ngày mất: 29/1/1956
© 2012 Danh ngôn cuộc sống