Chúng ta chẳng bao giờ biết được giá trị ...


Chúng ta chẳng bao giờ biết được giá trị của nước cho tới khi giếng cạn khô.
-
We never know the worth of water till the well is dry.

Thomas Fuller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giá trị

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống