Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng ta chẳng bao giờ biết được giá trị ...


Chúng ta chẳng bao giờ biết được giá trị của nước cho tới khi giếng cạn khô.
-
We never know the worth of water till the well is dry.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giá trị

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống