Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng ta càng leo lên nấc thang xã hội, bản ...


Chúng ta càng leo lên nấc thang xã hội, bản tính xấu xa càng đeo mặt nạ dày hơn.
-
As we ascend the social ladder, viciousness wears a thicker mask.

Erich Fromm

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quyền lựcxấu xa

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 23/3/1900
Ngày mất: 18/3/1980
© 2012 Danh ngôn cuộc sống