Chừng nào một người vẫn còn khả năng ...


Chừng nào một người vẫn còn khả năng tự làm mới bản thân, anh ta vẫn còn đang sống.
-
So long as a person is capable of self-renewal they are a living being.

Henri Frederic Amiel

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thay đổihành động

Tiểu sử

Quốc gia: Thụy Sĩ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/9/1821
Ngày mất: 11/5/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống