Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù ...


Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.
-
Moral codes adjust themselves to environmental conditions.

Will Durant

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thay đổiđạo đức

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/11/1885
Ngày mất: 7/11/1981

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống