Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúa luôn là cái cống ngầm mà mọi mâu ...


Chúa luôn là cái cống ngầm mà mọi mâu thuẫn đều chảy vào đó.
-
God is, as it were, the sewer into which all contradictions flow.

Hegel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tôn giáo

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/8/1770
Ngày mất: 14/11/1831
© 2012 Danh ngôn cuộc sống