Chúa luôn là cái cống ngầm mà mọi mâu ...


Chúa luôn là cái cống ngầm mà mọi mâu thuẫn đều chảy vào đó.
-
God is, as it were, the sewer into which all contradictions flow.

Hegel

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tôn giáo

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/8/1770
Ngày mất: 14/11/1831

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống