Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúa luôn chọn cách đơn giản ...


Chúa luôn chọn cách đơn giản nhất.
-
God always takes the simplest way.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đơn giản

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống