Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chủ nợ có trí nhớ tốt hơn con ...


Chủ nợ có trí nhớ tốt hơn con nợ.
-
Creditors have better memories than debtors.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trí nhớ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790

Những tác giả khác

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

Thomas Fuller

© 2012 Danh ngôn cuộc sống