Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, ...

Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng

Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người.

Hồ Chí Minh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Tổng thống
Ngày sinh: 19/5/1890
Ngày mất: 2/9/1969
© 2012 Danh ngôn cuộc sống