Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chủ nghĩa dân tộc là căn bệnh tiềm ẩn. ...


Chủ nghĩa dân tộc là căn bệnh tiềm ẩn. Nó là bệnh sởi của loài người.
-
Nationalism is an infantile disease. It is the measles of mankind.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quốc giaxã hội

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống