Cho chọn giữa đau đớn và trống rỗng, tôi ...


Cho chọn giữa đau đớn và trống rỗng, tôi sẽ chọn đau đớn.
-
Given a choice between grief and nothing, I'd choose grief.

William Faulkner

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đau khổ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 25/9/1897
Ngày mất: 6/7/1962
© 2012 Danh ngôn cuộc sống