Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chịu đựng là điều đầu tiên trẻ nhỏ ...


Chịu đựng là điều đầu tiên trẻ nhỏ cần học, và cũng là thứ nó sẽ cần biết nhất.
-
To endure is the first thing that a child ought to learn, and that which he will have the most need to know.

Jean Jacques Rousseau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giáo dục

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống