Chính từ sách mà những người khôn ngoan ...


Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời.
-
It is from books that wise people derive consolation in the troubles of life.

Victor Hugo

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khôn ngoan

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/2/1802
Ngày mất: 22/5/1885
© 2012 Danh ngôn cuộc sống