Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chính trong sự cho đi là chúng ta nhận ...

Chính trong sự cho đi là chúng ta nhận lại.

Chính trong sự cho đi là chúng ta nhận lại.
-
For it is in giving that we receive.

Francis of Assisi

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lòng tốt

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Linh mục
Ngày mất: 3/10/1226

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống