Chính trong sự cho đi là chúng ta nhận ...

Chính trong sự cho đi là chúng ta nhận lại.

Chính trong sự cho đi là chúng ta nhận lại.
-
For it is in giving that we receive.

Francis of Assisi

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lòng tốt

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Linh mục
Ngày mất: 3/10/1226

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống