Chính trị chỉ cho hiện tại, nhưng phương ...


Chính trị chỉ cho hiện tại, nhưng phương trình là mãi mãi.
-
Politics is for the present, but an equation is for eternity.

Albert Einstein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chính trịkhoa học

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống