Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chính trị chỉ cho hiện tại, nhưng phương ...


Chính trị chỉ cho hiện tại, nhưng phương trình là mãi mãi.
-
Politics is for the present, but an equation is for eternity.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chính trịkhoa học

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống