Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chính tâm trí là điều tạo nên sự tốt ...


Chính tâm trí là điều tạo nên sự tốt đẹp hay xấu xa, đau khổ hay hạnh phúc, giàu có hay ngèo khổ.
-
It is the mind that maketh good of ill, that maketh wretch or happy, rich or poor.

Edmund Spenser

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 1552
Ngày mất: 13/1/1599
© 2012 Danh ngôn cuộc sống