Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chính điều bên trong bản thân bạn khiến ...

Chính điều bên trong bản thân bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh.

Chính điều bên trong bản thân bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh.
-
It's what's in yourself that makes you happy or unhappy.

Agatha Christie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúcbản thân

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976
© 2012 Danh ngôn cuộc sống