Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chính chúng ta rèn nên những xiềng xích ...


Chính chúng ta rèn nên những xiềng xích chúng ta khoác trong đời.
-
We forge the chains we wear in life.

Charles Dickens

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

xiềng xích

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/2/1812
Ngày mất: 9/6/1870

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống