Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chính chúng ta rèn nên những xiềng xích ...


Chính chúng ta rèn nên những xiềng xích chúng ta khoác trong đời.
-
We forge the chains we wear in life.

Charles Dickens

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

xiềng xích

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/2/1812
Ngày mất: 9/6/1870

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios

Danh ngôn hiện tại

"Đó là cái số", câu cửa miệng của những trái tim yếu đuối! "Đó là cái số", lời xin lỗi u ám cho mọi sai lầm! Kẻ mạnh và chân chính không chấp nhận số phận.

Edward Bulwer-Lytton

© 2012 Danh ngôn cuộc sống