Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chiến tranh là khoa học của sự hủy ...


Chiến tranh là khoa học của sự hủy diệt.
-
War is the science of destruction.

John Abbott

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chiến tranhkhoa học

Tiểu sử

Quốc gia: Canada
Nghề nghiệp: Tổng thống
Ngày sinh: 12/3/1821
Ngày mất: 30/10/1893

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Nếu bạn không làm những điều ngu ngốc khi bạn còn trẻ thì bạn sẽ không có gì để mỉm cười khi bạn về già.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống