Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chỉ tới khi lạc lối chúng ta mới bắt ...


Chỉ tới khi lạc lối chúng ta mới bắt đầu hiểu bản thân mình.
-
Not until we are lost do we begin to understand ourselves.

Henry David Thoreau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản thân

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống