Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chỉ tới khi lạc lối chúng ta mới bắt ...


Chỉ tới khi lạc lối chúng ta mới bắt đầu hiểu bản thân mình.
-
Not until we are lost do we begin to understand ourselves.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản thân

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống