Chỉ sự lừa lọc và dối trá sợ kiểm tra. ...


Chỉ sự lừa lọc và dối trá sợ kiểm tra. Sự thật mời gọi nó.
-
Fraud and falsehood only dread examination. Truth invites it.

Samuel Johnson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thậtdối trá

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống