Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chỉ sự lừa lọc và dối trá sợ kiểm tra. ...


Chỉ sự lừa lọc và dối trá sợ kiểm tra. Sự thật mời gọi nó.
-
Fraud and falsehood only dread examination. Truth invites it.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thậtdối trá

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống