Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chỉ những người ngu dốt mới căm ghét ...


Chỉ những người ngu dốt mới căm ghét giáo dục.
-
It is only the ignorant who despise education.

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giáo dụcngu dốt

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống