Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chỉ những người không sợ chết là đáng ...


Chỉ những người không sợ chết là đáng sống.
-
Only those are fit to live who are not afraid to die.

Douglas MacArthur

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống chếtcái chết

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 26/1/1880
Ngày mất: 5/4/1964
© 2012 Danh ngôn cuộc sống