Chỉ người buồn chán mới luôn luôn chắc ...


Chỉ người buồn chán mới luôn luôn chắc chắn, và người luôn chắc chắn thì luôn luôn buồn chán.
-
It is the dull man who is always sure, and the sure man who is always dull.

Henry Louis Mencken

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

buồn chán

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 12/9/1880
Ngày mất: 29/1/1956
© 2012 Danh ngôn cuộc sống