Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chỉ người buồn chán mới luôn luôn chắc ...


Chỉ người buồn chán mới luôn luôn chắc chắn, và người luôn chắc chắn thì luôn luôn buồn chán.
-
It is the dull man who is always sure, and the sure man who is always dull.

Henry Louis Mencken

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

buồn chán

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 12/9/1880
Ngày mất: 29/1/1956
© 2012 Danh ngôn cuộc sống