Chỉ người biết coi trọng sự phê bình ...


Chỉ người biết coi trọng sự phê bình mới có lợi từ lời khen.
-
He only profits from praise who values criticism.

Heinrich Heine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khen thưởngphê bình

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 13/12/1797
Ngày mất: 17/2/1856
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mức độ thành công được xác định không phải bởi những gì ta đã đạt được, mà bởi những trở ngại ta đã vượt qua.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống