Chỉ người biết coi trọng sự phê bình ...


Chỉ người biết coi trọng sự phê bình mới có lợi từ lời khen.
-
He only profits from praise who values criticism.

Heinrich Heine

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khen thưởngphê bình

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 13/12/1797
Ngày mất: 17/2/1856

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống