Chỉ khi không còn biết mình đang làm gì, ...


Chỉ khi không còn biết mình đang làm gì, người họa sĩ mới làm được việc tốt.
-
Only when he no longer knows what he is doing does the painter do good things.

Edgar Degas

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Họa sĩ
Ngày sinh: 19/7/1834
Ngày mất: 27/9/1917
© 2012 Danh ngôn cuộc sống