Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chỉ khi chúng ta quên hết những gì mình đã ...


Chỉ khi chúng ta quên hết những gì mình đã học thì chúng ta mới bắt đầu hiểu biết.
-
It is only when we forget all our learning that we begin to know.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tri thức

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống