Chỉ đam mê, những đam mê lớn lao mới nâng ...


Chỉ đam mê, những đam mê lớn lao mới nâng linh hồn tới những điều vĩ đại.
-
Only passions, great passions can elevate the soul to great things.

Denis Diderot

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đam mê

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 5/10/1713
Ngày mất: 31/7/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống