Chỉ con người sinh ra đã khóc, sống để ...


Chỉ con người sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và và chết trong thất vọng.
-
Man alone is born crying, lives complaining, and dies disappointed.

Samuel Johnson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống