Chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời, yêu ...

Chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời, yêu và được yêu.

Chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời, yêu và được yêu.
-
There is only one happiness in this life, to love and be loved.

George Sand

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúctình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1/7/1804
Ngày mất: 8/6/1876
© 2012 Danh ngôn cuộc sống