Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chết chẳng là gì. Không sống mới đáng ...


Chết chẳng là gì. Không sống mới đáng sợ.
-
It is nothing to die. It is frightful not to live.

Victor Hugo

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống chếtcái chết

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/2/1802
Ngày mất: 22/5/1885
© 2012 Danh ngôn cuộc sống