Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chẳng có sự trần trụi nào khó chịu hơn ...


Chẳng có sự trần trụi nào khó chịu hơn sự thật trần trụi.
-
There are few nudities so objectionable as the naked truth.

Agnes Repplier

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1/4/1855
Ngày mất: 15/11/1950
© 2012 Danh ngôn cuộc sống