Chẳng có cảnh nào đáng buồn hơn là thấy ...


Chẳng có cảnh nào đáng buồn hơn là thấy một người bi quan trẻ tuổi.
-
There is no sadder sight than a young pessimist.

Mark Twain

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống