Chẳng ai trở nên vĩ đại bằng cách bắt ...


Chẳng ai trở nên vĩ đại bằng cách bắt chước.
-
No man was ever great by imitation.

Samuel Johnson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

vĩ đạibắt chước

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống