Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chẳng ai đủ quan trọng để làm tôi giận ...

Chẳng ai đủ quan trọng để làm tôi giận dữ.

Chẳng ai đủ quan trọng để làm tôi giận dữ.
-
No person is important enough to make me angry.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giận dữ

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống