Châm biếm là cuộc hoan hỉ của suy ngẫm và ...


Châm biếm là cuộc hoan hỉ của suy ngẫm và niềm vui của sự sáng suốt.
-
Irony is the gaiety of reflection and the joy of wisdom.

Anatole France

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924
© 2012 Danh ngôn cuộc sống