Cha tôi dạy tôi rằng điều dễ dàng nhất ...


Cha tôi dạy tôi rằng điều dễ dàng nhất để làm là bỏ thuốc lá. Ông nói, 'Điều đó không mất nhiều tài năng để thực hiện.'
-
My father taught me that the easiest thing to do was to quit. He'd say, 'It doesn't take any talent to do that.'

Ken Venturi

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Vận động viên
Ngày sinh: 15/5/1931
Ngày mất: 17/5/2013
© 2012 Danh ngôn cuộc sống