Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Câu hỏi không phải là liệu bạn có sẵn ...


Câu hỏi không phải là liệu bạn có sẵn sàng chết vì bạn mình không, mà là bạn có người bạn nào đáng để mình chết không?
-
The question is not would you die for a friend, but do you have a friend worth dying for?

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống chếttình bạn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống