Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Càng thông minh càng ít can ...


Càng thông minh càng ít can đảm.
-
The more wit the less courage.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống