Cần sự thông thái để hiểu được sự ...


Cần sự thông thái để hiểu được sự thông thái: âm nhạc chẳng là gì nếu người nghe đều điếc.
-
It requires wisdom to understand wisdom: the music is nothing if the audience is deaf.

Walter Lippmann

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

âm nhạc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 23/9/1889
Ngày mất: 14/12/1974
© 2012 Danh ngôn cuộc sống