Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cần sự thông thái để hiểu được sự ...


Cần sự thông thái để hiểu được sự thông thái: âm nhạc chẳng là gì nếu người nghe đều điếc.
-
It requires wisdom to understand wisdom: the music is nothing if the audience is deaf.

Walter Lippmann

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

âm nhạc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 23/9/1889
Ngày mất: 14/12/1974

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cặp đôi hoàn hảo, đó là khi hai người thích cả những tính xấu của nhau.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống