Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt ...


Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì.

Leo Tolstoy

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học tậplựa chọn

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Tiểu thuyết gia
Ngày sinh: 9/9/1828
Ngày mất: 20/11/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống