Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cảm thấy tuyệt đối đúng là điểm bắt ...


Cảm thấy tuyệt đối đúng là điểm bắt đầu của kết thúc.
-
To feel absolutely right is the beginning of the end.

Albert Camus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960
© 2012 Danh ngôn cuộc sống