Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cái vui sướng của mình là nỗi khổ đau ...


Cái vui sướng của mình là nỗi khổ đau của người khác.

Ngạn ngữ Anh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đau khổniềm vui

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống