Cái thìa quá to không múc được mật ong ...


Cái thìa quá to không múc được mật ong trong hũ.

Ngạn ngữ Nam Phi

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Nam Phi
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống