Cái người đời thường thiếu là ý chí ...

Cái người đời thường thiếu là ý chí chứ không phải là sức mạnh.

Cái người đời thường thiếu là ý chí chứ không phải là sức mạnh.
-
People do not lack strength; they lack will.

Victor Hugo

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chísức mạnh

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/2/1802
Ngày mất: 22/5/1885

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống