Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi ...

Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày

Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai.
-
The darkest day, if you live till tomorrow, will have past away.

William Cowper

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thời giantương lai

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 26/11/1731
Ngày mất: 25/4/1800
© 2012 Danh ngôn cuộc sống