Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cái giá của sự vượt trội là kỷ luật. ...

Cái giá của sự vượt trội là kỷ luật. Cái giá của sự tầm thường

Cái giá của sự vượt trội là kỷ luật. Cái giá của sự tầm thường là thất vọng.
-
The price of excellence is discipline. The cost of mediocrity is disappointment.

William Arthur Ward

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kỷ luậtthất vọng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1921
Ngày mất: 30/3/1994

Những tác giả khác

Danh ngôn cùng tác giả

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.

Eleanor Roosevelt

© 2012 Danh ngôn cuộc sống