Cái giá của sự vượt trội là kỷ luật. ...

Cái giá của sự vượt trội là kỷ luật. Cái giá của sự tầm thường

Cái giá của sự vượt trội là kỷ luật. Cái giá của sự tầm thường là thất vọng.
-
The price of excellence is discipline. The cost of mediocrity is disappointment.

William Arthur Ward

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kỷ luậtthất vọng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1921
Ngày mất: 30/3/1994

Những tác giả khác

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống