Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cái gì không tìm khi còn mặt trời thì phải ...


Cái gì không tìm khi còn mặt trời thì phải làm dưới ánh trăng. Cái gì không làm trong mùa thu, thì mùa đông phải làm bù vất vả.

Ngạn ngữ Mông Cổ

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Mông Cổ
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống