Cái gì cũng có giới hạn - quặng sắt không ...


Cái gì cũng có giới hạn - quặng sắt không thể giáo dục được thành vàng.
-
Everything has its limit - iron ore cannot be educated into gold.

Mark Twain

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giáo dụcgiới hạn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống