Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cái gì cũng biết là không biết gì ...


Cái gì cũng biết là không biết gì cả.

Ngạn ngữ Anh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kiến thức

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống