Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cái gì cũng biết là không biết gì ...


Cái gì cũng biết là không biết gì cả.

Ngạn ngữ Anh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kiến thức

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống